SPM BV Sijtsma en partners

Ontstaan:
SPM BV, opgericht in juli 2003 door Jan Sijtsma, is een relatief kleine maar flexibele organisatie met veel inhoudelijke kennis. De managers hebben een schat aan ervaring en beschikken bovendien over een zeer goed netwerk. Wij staan garant voor een professionele aanpak en bovenal een persoonlijke betrokkenheid bij de problemen van onze opdrachtgevers.

Werkveld:
SPM BV is een middelgrote strak georganiseerde organisatie, gespecialiseerd in het managen van processen en projecten in het leveren van adviesdiensten voor infrastructuur en milieu bij (her-) inrichtingsvraagstukken.
Onze ervaring en toegevoegde waarde ligt specifiek in het ontwerpen en realiseren van innovatieve (sanerings)oplossingen als onderdeel van het bouw- en woonrijp maken van nieuwbouwlocaties en herstructureringsgebieden.

Werkwijze:
SPM BV beheerst door haar ervaring en senioriteit het gehele complexe proces en ontwerpt, creëert innovatieve en economisch zeer interessante oplossingen.

SPM BV is één van de zeer weinige Milieuarchitecten die Nederland kent.

De managers van SPM BV  treden op als ingenieur/adviseur in het voortraject en treden op als procesmanager/contractpartner bij de realisatie.
Het bewerkstelligen van een financieel gezonde grondexploitatie vraagt om een realistische planontwikkeling. Van levensbelang daarbij is het vermogen om inzicht te krijgen in projectkosten en projectrisico’s en het beheersbaar houden daarvan. Risicomanagement en veiligheid heeft bij SPM BV hoge prioriteit.

Daarom is het harde uitgangspunt aan de managers van SPM: voorzie de opdrachtgever altijd van reële begrotingen op basis van transparante en haalbare doelen. Natuurlijk worden de wettelijke kaders daarin verwerkt.

SPM BV werkt volgens KWALIBO.

Milieuarchitect Projecten Speciale producten Leveringsvoorwaarden

 

SPM BV
Sijtsma & partners

Hildebrandstraat 33
5242 GG Rosmalen

T: +31(0)73 522 0447
M: +31(0)6 227 01 503

Design by Beng Beng Studio